Spotkania

  Czym jest Coding Dojo? - spotkanie programistów, którzy wspólnymi siłami rozwiązują zadany problem, szlifując swoje umiejętności i ucząc się od siebie nawzajem - używamy języka Python i metodologii Test Driven Development, Pair Programming, Baby Steps - kodujemy w bezpiecznym środowisku, stawiając przede wszystkim na dobrą zabawę. - osoby na każdym poziomie zaawansowania są mile widziane

  Agenda: - wprowadzenie w proces, wyjaśnienie kilku zasad - kodowanie - retrospektywa - networking

  Pamiętaj o tym: - nie przynoś własnego komputera, nie będzie Ci potrzebny, byłby tylko rozpraszaczem - nie rywalizuj z pozostałymi uczestnikami - bierz aktywny udział - współpracuj i pomagaj innym

  Cele: - trenuj - ucz się - ucz innych - dyskutuj na temat aktualnego stanu kodu

  Czego bezwzględnie unikamy: - wykonywania zadania w pośpiechu - utrudniania wykonywania zadania innym - rywalizacji z innymi uczestnikami - doprowadzenia do sytuacji, w której uczestnicy nie rozumieją aktualnego stanu kodu

  Skąd się wzięło Coding Dojo? Wszystko zaczęło się od pytania “dlaczego programiści nie trenują?”. Patrząc na sportowców, muszą oni trenować codziennie aby być w wysokiej formie.

  Społeczności Coding Dojo uformowały się na całym świecie. Jedna ze słynniejszych grup powstała w 2004 r. w Paryżu.

  Witajcie! Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie w formie Open Space!

  Co to jest Open Space? Jest to metoda angażowania do wspólnej wymiany myśli, wiedzy, doświadczeń i pomysłów poprzez otwartą dyskusję na określone na wstępie tematy.

  Jak wygląda Open Space? Spotkanie zaczniemy od zebrania propozycji tematów do dyskusji. Każdy może zaproponować dowolną ilość tematów, a następnie z tych tematów ustalana jest agenda spotkania. Każdy uczestnik spotkania może dołączyć do dowolnej z otwartych dyskusji, zarówno jako osoba chcąca posłuchać o danym temacie lub jako ekspert, który będzie się dzielił swoją wiedzą.

  Czy będzie pizza i napoje? Tak! Dzięki uprzejmości SpotOn na uczestników spotkania będzie czekać poczęstunek.

  Startujemy o 19:00. Na początek wprowadzenie, kwestie organizacyjne i czas na zapisanie tematów do dyskusji, a następnie 2 lub 3 półgodzinne sesje.

  After five, long years we're coming back with an old format we've all been waiting for! Coding Dojo's here.

  So what is a Coding Dojo?

  tl;dr: We invite you to come and learn Python by coding with us!

  A Coding Dojo is a place / meeting for programmers to engage together ondeliberate practice of their craft. Expect to do Test Driven Development, PairProgramming and other practices well known from Agile development methodologiestogether with other people.

  It’s meant to be fun and to help everyone improve their coding skills.

  All skill levels are welcome.

  In the very first minutes we will give a brief introduction explaining how the process work, with very few rules, and then we start coding.

  Do not bring your computer, you don’t need it, and it would be just one more distraction in the era of smartphones and everyone always connected...

  Important things to keep in mind: Continuous learning, Safe environment, No competition, Collaboration, Inclusive, Failure and redundancy, Baby steps

  Objectives: Practice, Learn, Teach, Discuss based on actual code (avoid abstract conversations)

  What NOT to do: Rush to finish the problem, Work on somebody’s "real life" problem, Flamewars, Compete with other participants, Have anyone in the session lost in understanding the current state of the code base

  At the end of the session we conduct a retrospective to understand collectively what we’ve learned, what did we like, what could be better, etc. And after that, it’s common to spend more time together and socialize.

  A bit of context

  It all began with the question "why programmers do not practice?" If you look at high performance athletes, you’ll realize that they practice everyday in order to stay sharp at what they do. Think about runners, swimmers, fighters, and even chess players.

  Communities of coding dojos have been formed around the world. A well known group started meeting in Paris in 2004.

  Witajcie!

  Tym razem prezentujemy formę Online Lightning Talks + Open Spaces. Co to oznacza?

  Spotkanie zaczniemy od krótkich, 5-minutowych prezentacji (Lightning Talks). Każdy kto chce opowiedzieć o interesującej bibliotece, ciekawym przypadku z własnego doświadczenia lub po prostu wziąć "mikrofon" na 5 minut będzie miał do tego doskonałą okazję. Zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń Lightning Talków (najlepiej przez slacka, link poniżej), ale można też będzie zgłosić się w trakcie.

  Po prezentacjach rozpoczniemy serię Open Spaces, czyli stworzymy otwartą przestrzeń do prowadzenia dyskusji mniej lub bardziej Pythonowych. Jest to doskonała okazja, żeby zarówno podzielić się doświadczeniem, jak i zadać konkretne pytania osobom, które na programowaniu zjadły zęby. W formule Open Spaces nie ma sztywnej agendy - każdy może zaproponować temat, na który będziemy rozmawiać.

  Startujemy o 19:00. Spotkanie odbędzie się online na Pykonikowym serwerze Discord: https://discord.com/invite/6atguNc

  Lightning talki można zgłaszać na slacku (https://join-slack.pykonik.org/) na kanale #open-spaces.

  Witajcie!

  Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie w formie Open Space - tym razem eksperymentalnie w formie online!

  Co to jest "Open Space"?

  Jest to metoda angażowania grup ludzi do wspólnej wymiany myśli, wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Polega to na tym, że każdy może zaproponować temat i otworzyć dyskusję, a pozostali uczestnicy dołączają do tematu, który ich najbardziej interesuje.

  Startujemy o 18:30. Na początek wprowadzenie, kwestie organizacyjne i czas na zapisanie tematów do dyskusji, następnie 2 lub 3 półgodzinne sesje.

  Modern Python Developer's Toolkit. This is a tutorial that I wish someone gave to me when I first learned Python. Python is (relatively) easy and fun to learn, but there is a gap between “knowing how to write Python code” and “knowing the tools and good practices when writing Python code”. This tutorial will try to bridge this gap. It’s intended for beginners who know Python, but who are not sure how to write a Python project from scratch. In this tutorial you will learn: • How to set up VS Code for writing Python • How to use virtualenv, pyenv, pipenv, and pipx • How to use cookiecutter, how to structure your Python project, and how to easily deploy it with Docker • What’s PEP8 and how to enforce it with code linters/formatters (black) • Why you should use IPython instead of Python REPL • How to test your code with pytest • How to create great documentation with Sphinx This workshop will consist of 2 hours of lectures, followed by 1 hour of practical exercise (a mini-project). Please, bring a laptop with VS Code, Docker, and a modern version of Python (3.6 or newer) installed. Workshop's author is Sebastian Witowski.

  Piwkonik (zwany też Python Networking) to spotkania krakowskiej społeczności Python przeprowadzone w luźnej atmosferze. Spotykamy się w kawiarniach lub pubach, aby poznać się lepiej, porozmawiać na tematy bardziej lub mniej programistyczne oraz aby przypomnieć sobie, że Pykonik to nie tylko prezentacje i prelekcje.

  During Meetpy Sprint we're going to work on improving Pykonik website's engine. The plan is to prepare a better deployment so that other local meetups can use Meetpy. We're also going to focus on improvements and new features that would support meetup organisers.

  Whether you're Django expert or novice, Python lover or front-end enthusiast, if you like to join us, please come. Sprints are an awesome place to share the experience and work on something cool altogether.

  Piwkonik (zwany też Python Networking) to spotkania krakowskiej społeczności Python przeprowadzone w luźnej atmosferze. Spotykamy się w kawiarniach lub pubach, aby poznać się lepiej, porozmawiać na tematy bardziej lub mniej programistyczne oraz aby przypomnieć sobie, że Pykonik to nie tylko prezentacje i prelekcje.

  Witajcie!

  Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie w formie Open Space!

  Co to jest "Open Space"?

  Jest to metoda angażowania grup ludzi do wspólnej wymiany myśli, wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Polega to na tym, że każdy może zaproponować temat i otworzyć dyskusję, a pozostali uczestnicy dołączają do tematu, który ich najbardziej interesuje.

  Startujemy o 18:30. Na początek wprowadzenie, kwestie organizacyjne i czas na zapisanie tematów do dyskusji, następnie 2 lub 3 półgodzinne sesje.

  Witajcie!

  Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie w formie Open Space!

  Co to jest "Open Space"?

  Jest to metoda angażowania grup ludzi do wspólnej wymiany myśli, wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Polega to na tym, że każdy może zaproponować temat i otworzyć dyskusję, a pozostali uczestnicy dołączają do tematu, który ich najbardziej interesuje.

  Startujemy o 18:30. Na początek wprowadzenie, kwestie organizacyjne i czas na zapisanie tematów do dyskusji, następnie 2 lub 3 półgodzinne sesje.

  Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie w formie Open Space!

  Co to jest "Open Space"?

  Jest to metoda angażowania grup ludzi do wspólnej wymiany myśli, wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Polega to na tym, że każdy może zaproponować temat i otworzyć dyskusję, a pozostali uczestnicy dołączają do tematu, który ich najbardziej interesuje.

  Startujemy o 18:30. Na początek wprowadzenie, kwestie organizacyjne i czas na zapisanie tematów do dyskusji, następnie 2 lub 3 półgodzinne sesje.

  A Coding Dojo is a place / meeting for programmers to engage together on deliberate practice of their craft. Expect to do Test Driven Development, PairProgramming and other practices well known from Agile development methodologies together with other people.

  It’s meant to be fun and to help everyone improve their coding skills.

  All skill levels are welcome.

  In the very first minutes we will give a brief introduction explaining how the process work, with very few rules, and then we start coding.

  Do not bring your computer, you don’t need it, and it would be just one more distraction in the era of smartphones and everyone always connected...

  Important things to keep in mind: Continuous learning, Safe environment, No competition, Collaboration, Inclusive, Failure and redundancy, Baby steps

  Objectives: Practice, Learn, Teach, Discuss based on actual code (avoid abstract conversations)

  What NOT to do: Rush to finish the problem, Work on somebody’s "real life" problem, Flamewars, Compete with other participants, Have anyone in the session lost in understanding the current state of the code base

  At the end of the session we conduct a retrospective to understand collectively what we’ve learned, what did we like, what could be better, etc. And after that, it’s common to spend more time together and socialize.